top of page

Speed I Jet 798

speed-i-Jet 798.jpg

המדפסת הידניתspeed-i-Jet 798  קומפקטית ומשמשת לצורך סימון טקסט ייחודי, נומרטור, תאריך ושעה – טקסט באנגלית וספרות בלבד

ניתן להדפיס בעזרתה על גבי משטחים ישרים ועל גבי משטחים שאינם ישרים, והכול בנוחות מקסימאלית - שלוף וסמן.

המדפסת מתאימה לשימוש במחסנים, לבקרת איכות, לסימון תאריך ושעת קבלת המסמך, או לחילופין למסמכי שחרור הנדרשים לסימון תאריך ושעה.

מהמפרט הטכני:

הדפסת מספור, תאריך, שעה, טקסט חופשי או כל שילוב ביניהם.

הדפסת עד 40 תווים בשורה אחת.

גובה אות 3.2 מ"מ.

עיצוב וגודל המתאימים לכל כיס.

למדפסת תוכנה פשוטה המותקנת על גבי המחשב ובעזרת ניתן להעביר את תוכנית ההדפסה.

המדפסת מתאימה לאחיזה לימניים ולאיטרי יד ימין.

הדפסה חרישית.

המדפסת מתאימה להדפסה על גבי משטחים סופגים בלבד.

ההדפסה מתבצעת על-ידי העברת עט ההדפסה מעל המשטח תוך לחיצה על ההדק וקבלת הדפסה איכותית.

bottom of page