top of page

HSAJET® Mini Key

טכנולוגית ההדפסה של HP TIJ 2.5 HSAJET® Mini Key מבוסס על טכנולוגיית  TIJ 2.5 של חברת .HP

 

הטכנולוגיה שומרת על רציפות ועקביות בהדפסה מבלי להתפשר על מהירות ואיכות גבוהות במיוחד, תוך מתן דגש על נוחות השימוש והפחתת עלויות.

 

גובה ההדפסה - המדפסת יכולה להתחבר בכל ורסיה רצויה ל1/2/3/4 ראשי הדפסה כאשר גובה ההדפסה בכל אחת הינו עד 12.7 מ"מ, כך שגובה ההדפסה המירבי הינו 2" – כ-50 מ"מ.

 

מחסנית הדיו - המדפסת מתאימה למגוון רחב של סוגי דיו, מדיו רגיל למשטחים סופגים, דרך דיו מהיר ייבוש למשטחים בלתי סופגים וכן דיו עמיד בתנאים שונים.

 

איכות הדפסה של עד 600DPI - הדפסת טקסט ומספרים : גרפיקה וסמלים, ברקודים דו ותלת ממד, מונים, תאריך ותאריך פג תוקף, כלל הגופנים של תוכנת חלונות ובכל שפה

bottom of page