top of page

HSAJET® Micron

HSAJET® Micron מבוסס על טכנולוגיית של חברתTIJ 2.5 . הטכנולוגיה שומרת על רציפות ועקביות בהדפסה מבלי להתפשר על מהירות ואיכות גבוהות במיוחד, תוך מתן דגש על נוחות השימוש והפחתת עלויות.

 

שילוב ושימוש קל ונוח

Micron הנו מכשיר המוכן לעבודה מיד עם הוצאתו מהאריזה.

הכנס את מחסנית הדיו, חבר לחשמל, לחץ על כפתור ההפעלה והתחל לעבוד.

גודלה הייחודי של המדפסת אינו עולה באופן משמעותי על גודל מחסנית הדיו ולכן קל לשלבה בכל מערך ייצור.

ההדפסה על גבי האריזה הנה אופקית, מעוניין בהדפסה אנכית? הצב את המדפסת ב-90° וקבל הדפסה מלמעלה למטה.

חיישן מובנה - מדפסת Micron כוללת חיישן פנימי. במידה שיש צורך להשתמש בחיישן חיצוני, חבר אותו ישירות אל השקע הייעודי במדפסת.

 

גובה ההדפסה - גובה ההדפסה הינו עד 12.7 מ"מ

 

מחסנית הדיו - מדפסת המיקרון מתאימה למגוון רחב של סוגי דיו, מדיו רגיל למשטחים סופגים, דרך דיו מהיר ייבוש למשטחים בלתי סופגים וכן דיו עמיד בתנאים שונים.

 

איכות הדפסה של עד 300DPI - הדפסת טקסט ומספרים: גרפיקה וסמלים, ברקודים דו ותלת ממד, מונים, תאריך ותאריך פג תוקף, כלל הגופנים של תוכנת חלונות ובכל שפה.

 

משקל- 1.17 קילו.

bottom of page