top of page

JetStamp 940

המדפסת הידנית speed-i-Marker 940 מאפשרת סימון מוצרים בצורה קלה ופשוטה ניתן להשתמש במדפסת באופן ידני או על- ידי קיבועה על קו הייצור.

בעזרת המדפסת ניתן לסמן מספור, תאריך, שעה, טקסט חופשי, לוגו וברקוד.

בחירת סוג הדיו מאפשרת הדפסה על נייר וקרטון וכן על מתכת ופלסטיק.

 

מפרט טכני:

הדפסת מספור, תאריך, שעה, טקסט חופשי, לוגו וברקוד.

רוחב ההדפסה – 140 מ"מ.

רזולוציה DPI 300.

גובה אות מקסימלי 12.5 מ"מ.

המדפסת ניידת אך ניתן גם לקבעה לקו הייצור.

ההדפסה אינה מחייבת מגע עם המוצר, ולפיכך ניתן להדפיס גם על משטחים שאינם ישרים.

אפשרות שימוש בדיו MP להדפסה על גבי פלסטיק ומתכת.

למדפסת תוכנה פשוטה המותקנת על גבי המחשב ובעזרת ניתן להעביר את תוכנית ההדפסה.

למדפסת מכסה משולב המאפשר כיסוי ראש ההדפסה בגמר השימוש.

זיכרון המדפסת מאפשר שמירה של עד 4 תוכניות.

bottom of page