top of page

ANSER U2 Diesel

למדפסת באלק דיו המכיל 420 מ"ל, המדפסת מתאימה להדפסות גדולות ובכמויות גדולות על גבי משטחים סופגים בלבד ללא צורך בפעולות תחזוקה שוטפות.

גובה הדפסה של "½  - 12.7 מ"מ – ניתן להדפיס 6 שורות, ברקוד, לוגו וכו'.

מהירות קו ייצור עד 67 מ'/דקה  - מותנה באיכות ההדפסה.

הדפסה באיכות הגבוהה ביותר של  DPI 600.

מדפסת הקו הקטנה מסוגה (גודל כף יד) בתוכה כלול הבקר, ראש ההדפסה והדיו.

מסך LCD גדול  "2.8 המאפשר צפייה בהודעה המודפסת, החלפתה ו/או יצירת שינויים בגוף ההודעה.

שלט רחוק המאפשר דפדוף בין ההודעות ושינויים.

זיכרון של עד 999 הודעות המאוחסנות על גבי כרטיס  SDבמכשיר.

חיבורים בגוף המכשיר למקרים מיוחדים: לבקר מכונת האריזה/מילוי, אנקודר, חיישן חיצוני ומערכת התראה "רמזור".

נורות חיווי למחסנית דיו לקראת סיומה, בעת תקלה ועוד.

לא נדרשים טיפולי אחזקה וניקוי.

החלפת דיו ללא עצירת הקו.

מנגנון אנטי-שוק בערכת ההרכבה של המכשיר (כלולה במחיר).

תוכנה פשוטה מבוססת חלונות להכנסת ולשינוי הודעות.

המכשיר מדפיס תאריך ייצור, פג תוקף, קוד משמרת, נומרטור ועוד...

מונה אצוות או אריזות, ברקוד דו ותלת ממד, לוגו או כל סמל אחר, למעשה כל אופציה נדרשת.

bottom of page